Beacons, la nova revolució industrial

Reducció del temps de cerca en un magatzem

Gràcies a les etiquetes Bluetooth podem reduir el temps de cerca en un magatzem.

Al enllaçar un tag Bluetooth a un actiu i/o treballador podem conèixer en temps real la seva ubicació i classificar-lo d’una nova manera més pràctica, aconseguint així reduir i eliminar antics processos, com per exemple el procés d’escaneig.

A través de la tecnologia Beacon podem crear també un sistema de navegació Indoor, que ens ajudarà a millorar el procés d’adaptació de nous treballadors o a crear rutes fins a un actiu concret.

Seguretat i control d'accés per a la teva empresa

Seguretat per als treballadors, personal intern i/o extern de l’empresa

La seguretat del treballador i personal, és un dels factors més importants que es veu beneficiat gràcies a la tecnologia Beacon.

Amb els Beacons i Cards podem evitar que treballadors i/o personal puguin entrar en zones no permeses i no segures, a través de alertes automatitzades i/o bloquejant accessos.

LA NOVA INDÚSTRIA 4.0 I LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE L'EMPRESA COMENÇA AMB LA TECNOLOGIA BEACON.

Automatització de processos i millora de rendiments

La nostra tecnologia permet optimitzar la gestió de processos com el servei tècnic de les empreses.

Gràcies a la tecnologia Bluetooth podem identificar els treballadors i automatitzar processos com el fitxatge diari, el control de personal intern o extern i el seguiment d’aquests.

El fet de disposar d’una app que permeti al treballador conéixer les tasques diàries, i poder completar i validar cada tasca directament des del Smartphone, augmentant el rendiment personal i de producció de l’empresa.

Software per a la gestió i visualització de dades

Gestió i resultats visibles en un únic software intuïtiu i de fàcil navegació.

Tota la informació que els Gateways, Beacons i Tags generen, es recull i guarda en un programari integrable amb APIs, i amb qualsevol ERP que permet l’obtenció i gestió de tots els processos.

Gràcies a la informació recopilada es poden generar mapes de calor de zones, estadístiques evolutives i de comparació.