portada-cta

CTA, com cridar l'atenció de l'usuari?

28 June 2019
DISSENY
5 min (586 paraules)

Per a les persones que creen contingut té la mateixa importància atreure l'oient com animar a participar i prengui acció. Una forma d'encaminar als nostres lectors a que interactuïn amb nosaltres és incentivar-los a que ho facin, els Call To Action (CTA) és la tàctica més utilitzada, sobretot a internet.

 

QUÈ ÉS UN CTA?

Un CTA és un reclam perquè un usuari realitzi una acció en concret. Anteriorment hem esmentat la popularitat d'aquesta estratègia, i no és per menys ja que hi ha diversos estudis que han demostrat la seva efectivitat. Uns exemples tradicionals dels Call To Action serien un "diu ara", "fes click aquí". Com els exposats a continuació.

Un exemple d'un bon CTA original seria el de Tripadvisor, com explicarem més endavant al bloc, els factors que determinen la qualitat d'aquest post és la contextualització de l'CTA amb la resta de l'contingut, la seva bona localització a la pagina i la capacitat que posseeix per transmetre emocions.

CTA-ejemplo

 

 

COM TREURE-LI PROFIT?

Hi ha diversos factors a tenir en compte per treure-li profit:

  1. Identificar l'emoció que es vol transmetre a l'usuari.
  2. La seva ubicació dins de el disseny.
  3. Rol emocional, és el més important, ja que si ho fem servir de manera correcta ens podem assegurar un 70% de possibilitats que l'usuari faci clic.

 

És veritat que dominar qualsevol estratègia semblant als CTA ens proporcionés molts beneficis que augmentessin el valor del nostre contingut. Però cap estratègia serà efectiva si no hem proporcionat un tema i un cos amb valor que solucioni els problemes dels nostres lectors, seguidors, clients.

 

En Use it solucionem els problemes dels nostres clients amb projectes i productes disruptius, contacta'ns i innova!