portada-ecommerce

E-commerce i la seva importància

22 January 2018
MÀRKETING
5 min (545 paraules)

Les empreses que desitgin tenir una presència a internet més efectiva, no es poden conformar amb una pàgina corporativa que tan sols proporcioni informació. En els temps que corren, el comerç electrònic s'ha revelat com una gran via de negoci per a aquells que sapiguin aprofitar-ne les seves possibilitats. Els consumidors ja estan totalment acostumats a realitzar les seves compres en línia i els procediments de pagament són cada vegada més diversos i segurs, gràcies a productes com PayPal, per exemple. Això acosta molt més al consumidor a l'experiència de compra a internet, amb més confiança i ja totalment adaptats a l'ús.

El comerç electrònic o e-commerce consisteix fonamentalment en el desenvolupament d'accions de mercat, vendes, servei al client, gestió de cartera, gestió logística i en general, tot esdeveniment de tipus comercial i intercanvi d'informació dut a terme per mitjà d'internet. També es pot definir com aquell intercanvi financer que es realitza a través de la xarxa, entre subjectes que poden estar a una gran distància física, i que es materialitza generalment per mitjans de pagament electrònics.

En l'actualitat, l'e-commerce s'ha convertit en una eina amb gran èxit per al món dels negocis gràcies a l'obertura i facilitat d'accés a l'Internet. 

Els avantatges dels negocis virtuals són: l'expansió de mercat globalitzada que s'aconsegueix i la rapidesa amb la qual es mouen els negocis. Tot i que les relacions amb els clients són interpersonals i poden causar complicacions en els negocis, l'ús de les noves tecnologies i la seva innovació han creat canvis que han millorat la comunicació entre el client i l'empresa.

Gràcies al comerç electrònic es pot efectuar gairebé qualsevol transacció sense moure's de casa. Les empreses instal·len una botiga virtual que desplega un catàleg de diversos productes; el client selecciona els del seu interès i inicia el procés de pagament que, per coherència i comoditat ha de ser també electrònic. Donar un excel·lent suport, atenció de queixes i processament de devolucions és un punt fonamental per al comerç electrònic. Aquesta característica és l'inici de la diferenciació de qualsevol empresa que ho implementi. 

El primer pas a seguir el constitueix la creació d'un lloc a la xarxa que s'estructuri com una eina complementària per a tota l'acció de mercat. Aquest difereix dels conceptes d'empresa virtual o portal, ja que el lloc web dissenyat es fonamenta en la organització ja establerta i fins i tot sorgeix com a part final de l'orientació de l'empresa en funció del client.

Actualment, s'ha avançat en la conformació d'eines molt creatives i dinàmiques que fan cridaneres les pàgines, amb la integració de formats que enllacen textos, sons i imatges, sota un criteri multimèdia, atraient l'atenció de les persones que accedeixen a les mateixes des dels motors de recerca disponibles a la xarxa i donats a conèixer per la mateixa empresa.

El dimensionament de les dades de la pàgina estarà condicionat a la presentació mínima requerida pels clients i organitzacions que accedeixen a la mateixa, per la qual cosa la web haurà de ser potenciada a partir de la inclusió d'enllaços o links que ampliïn i complementin els temes, conduint l’usuari cap a altres llocs d'interès, de manera ràpida i "friendly".