El diccionari del programador

Il·lustració on es visualitza un programador i elements representatius de la programació.

25 de juny de 2018

El diccionari del programador

Quan treballes amb programadors hi ha moltes possibilitats de que perdis el fil de la conversació, sobretot quan diuen frases com "Aquesta tarda hauré de compilar el projecte app" o "Estic acabant la API del nou gestor".


Parlem clar
Com és normal en cada ofici i feina, hi ha algunes paraules tècniques i vocabulari que només les persones que treballen de lo mateix entendran, ja siguin programes, expressions o accions. Però resulta que l'ofici del programador esta molt demandat, ja que vivim en una societat totalment digital, i utilitzem apps i webs casi tot el temps. 


“A Espanya hi ha més
de 300.000
programadors”. Però si vols saber més sobre el món de la programació, i entendre alguns termes bàsics, et portem un petit diccionari / glosari amb algunes de les paraules que més escoltem o hem escoltat a l'oficina.

 

Un diccionari bàsic

API (Application Programming Interface): Interfície de programació d'aplicacions. Una sèrie de rutines utilitzades per una aplicació per gestionar generalment serveis de baix nivell, realitzats pel sistema operatiu de l'ordinador.


Back-end i front-end: El front-end és la part del software que interactua amb els usuaris i el back-end és la part que processa l'entrada des del front-end. 


Breakpoint: és un punt de tall, que amb programació és una línia/es especifica/es en la qual volem que s'aturi el flux habitual del programa. El fi poden ser varis, verificar el flux del programa o valors de dades, etc. 


Bug: terme aplicat als errors descoberts al executar qualsevol programa informàtic. Es va utilitzar per primera vegada l'any 1945 per Grace Murray Hooper, una de les pioneres de la programació moderna. 


Codi executable: correspon a unitats de programes, on l'ordinador pot realitzar les instruccions compilades que tindran enllaçades una o varies biblioteques. El benefici de tenir el codi executable és que se pot saber que la compilació ha sigut realitzada correctament i el programa pot funcionar bé, perquè esta lliure d'errors de variables, signes i més. 


Codi font: conjunt de línies de texts, que son les directrius que ha de seguir l'ordinador per realitzar dit programa. Per lo tant, és en el codi font on es troba escrit el funcionament del programa o aplicació. 


Codi heretat: o legacy code, és codi font relacionat amb un sistema operatiu o una tecnologia de computació sense suport tècnic. També pot aplicar-se a codi "inserit" en software més modern per integrar o oferir suport a una funció creada en el passat. 


Compilar: la tasca de compilar es refereix al procés de traducció del codi font d'un programa. Aquest s'ha de compilar degut a que el codi treballat pel llenguatge de programació no és executable directament per la computadora, es per això la necessitat de traduir les instruccions contingudes en el text al conegut com "llenguatge de màquina" o codi binari. 


Commit: consolidar, confirmar o ferr un commit es refereix a l'idea de confirmar un conjunt de canvis provisionals de forma permanent. Un ús popular és al final d'una transacció de base de dades. 


Debugar: o també dit como depurar, és la execució controlada d'un programa o codi per seguir cada instrucció executada i localitzar així els bugs o errors, codis de protecció, etc. 


DOM (Document Object Model): model d'objectes de document. Permet la creació d'aplicacions altament interactives basades en la web. Defineix quins atributs son associats amb cada objecte i com els objectes i atributs poden ser manipulats. També presenta un document HTML com una estructura d'arbre. 


Encoding: o també conegut com codificació de caràcters, és el metode que permet convertir un caràcter d'un llenguatge natural (com l'alfabet) en un símbol d'un altre sistema de representació, com un número o una seqüència de polsos elèctrics en un sistema electrònic, aplicant normes o regles de codificació. 


Framework: esquema (o patró) pel desenvolupament i/o l'implementació d'una aplicació.


FTP (File Transfer Protocol): Protocol de Transferència d'Arxius. Permet a un usuari d'un sistema accedir i transferir, a i des de, un altre sistema de red. FTP és també habitualment el nom del programa que l'usuari invoca per executar el protocol. 


Funcions: definir una funció significa escriure un conjunt de línies de codi que realitzen una tasca específica i poden retornar un valor. Les funcions poden prendre paràmetres que modifiquen el seu funcionament. 


Host: utilitzat a vegades com a sinònim de mainframe, en realitat identifica l'ordinador central en un sistema informàtic complex. 


Hosting: amb anglès, allotjar. A Internet significa posar una pàgina web en un servidor d'Internet per a que aquesta pugui ser vista en qualsevol lloc del món sencer amb accés a Internet. També conegut com allotjament web, app, etc. 


IDE: un IDE és un entorn de programació que ha sigut empaquetat com un programa d'aplicació, o sigui, consisteix en un editor de codi, un compilador, un depurador i un constructor d'interfície gràfica. Los IDEs poden ser aplicacions per si soles o poden ser part d'aplicacions existents. 


Log: arxiu de text clàssic que recull de forma cronològica tots els esdeveniments que han afectat a un sistema informàtic i totes les accions desencadenades per aquests esdeveniments.


Refactoritzar codi: el terme refactoritzar s'utilitza sovint per descriure la modificació del codi font sense canviar el seu comportament, el que es coneix informalment per "netejar el codi". Els desenvolupadors solen alternar la inserció de noves funcionalitats i casos de prova amb la refactorització del codi per millorar la seva consistència interna i la seva claredat. 


SQL (Structured Query Language): és un llenguatge especialitzat de consulta que permet realitzar consultes (queries amb anglès) a base de dades. Developers! Developers!

Ara ja coneixes més sobre el món de la programació i del seu vocabulari, i esperem que aquest diccionari bàsic t'hagi sigut d'utilitat o t'hagi causat curiositat. 

En el nostre equip, tenim programadors especialitzats en el desenvolupament app i web, que sempre es mantenen actualitzats en llenguatges i codis de programació. Comencem un projecte?