El disseny minimalista

El disseny minimalista

5 de desembre de 2017

El disseny minimalista

Per què el disseny minimialista és tan persistent?

Davant la sobreestimulació a la qual ens veiem sotmesos diàriament, optar per dissenys senzills i amb pocs elements, suposa un descans per a la vista i ajuda a centrar més l’atenció en el missatge.

En el disseny d’interfícies, això s’aconsegueix creant dissenys més intuïtius, amb elements simples i icones que facilitin entendre ràpidament la informació que ens ofereix la pantalla. A Useit intentem sorprendre als nostres clients seguint les tendències actuals, amb la finalitat d’oferir un bon treball i tenir els nostres clients satisfets.