Llenguatges de programació, que són?

Composició amb els logos de HTML, CSS, JavaScript, Php i TypeScript

21 de maig de 2018

Llenguatges de programació, que són?

HTML, CSS, Javascript, PHP, Kotlin, Swift, Phyton, TypeScript...
T'has quedat igual, oi? Tots aquests noms son llenguatges de programació.

 

Llenguatges de programació

Un llenguatge de programació és un llenguatge formal que especifica una sèrie d'instruccions per a que una ordenador produeixi diverses classes de dades i accions. 

Es a dir, un llenguatge de programació és bàsicament un sistema de comunicació amb una certa estructura, contingut i ús determinat que serveix per enviar ordres a un ordenador.

 

 

Tipus de llenguatges de programació

Ara que ja sabem que és un llenguatge de programació, podem classificar-los en dos grans tipus: de baix nivell i de alt nivell.

Llenguatge de programació de baix nivell: és aquell en el que les seves instruccions exerceixen un control directe sobre el hardware i estan condicionades per la estructura física dels ordenadors que el soporten. Un exemple de llenguatge de programació de baix nivell és el codi binari.

Llenguatge de programació de alt nivell: la seva característica principal consisteix en una estructura sintàctica y semàntica llegible, tenint en compte les capacitats cognitives dels éssers humans. Permeten a l'usuari resoldre problemes de forma senzilla i ràpida. Alguns exemples de llenguatges de programació de alt nivell son: PHP, Python, Perl, Java...

 

 

Els més populars

En l'actualitat, hi ha més de 100 llenguatges de programació, que s'utilitzen per a fins molt diferents. A continuació veurem alguns dels llenguatges més populars del moment i també els que solem utilitzar a Use It per a programar.

 

 

“Els llenguatges de programació més 
utilitzats l'abril de 2018 
van ser Java, C y C++”
segons TIOBE Index.

 

 

1. HTML i CSS

HTML significa “HyperText Markup Lenguage” (llenguatge de marques d'hipertext). És un conjunt d'etiquetes que serveixen per definir el text i altres elements que podeu veure en les pàginas web. Aquest llenguatge s'utilitza, per exemple, per crear les pàgines web i resulta molt fàcil d'aprendre.

Per un altre costat, tenim el llenguatge de programació de CSS "Cascading Style Sheets", que son fulles que serveixen per donar estil a les pàgines web com per exemple, el seu color, definir el fons, tipografies, transicions bàsiques... 

Així doncs, podem considerar que amb HTML crearem l'estructura d'una pàgina web i amb CSS li donarem forma.

 

2. JavaScript

JavaScript es un altre llenguatge de programació molt conegut, utilitzat, adaptat i simple. És un tipus de llenguatge el qual s'aplica a les pàgines web per fer-les més dinàmiques, ja sigui amb petits texts que apareixen o desapareixen, animacions, sons o accions que s'activen al fer clic. Aquest llenguatge es basa en els "scripts", que és un guió d'ordres o instruccions que rep un servidor d'una pàgina web per llegir el seu codi font. 

 

3. PHP

El PHP és un llenguatge de programació similar al HTML que serveix fonamentalment per pàgines web i es sol combinar amb HTML. Amb PHP podem processar l'informació de formularis, generar pàgines web amb contingut dinàmic, o enviar i rebre cookies. 

 

4. TypeScript

Aquest és un llenguatge de programació de codi obert desenvolupat per Microsoft i que està definit per ser un llenguatge orientat a objectes, molt favorable si es tenen projectes grans. TypeScript converteix el seu codi en JavaScript comú, també conegut com Superset de JavaScript. 

 

5. JAVA

Java és un llenguatge conegut per ser ràpid, segur i fiable, a més a més és multiplataforma i orientat a objectes. Estructuralment és un llenguatge que es derivat del C i C++, i que s'utilitza per paquets. Dins dels paquets es troben les classes, i dins de les classes es troben mètodes, variables, constants, entre altres. Es sol utilitzar per programes punters com eines, jocs i aplicacions. 

 

6. Swift

Aquest llenguatge està orientat també a objectes i basat en missatges, altament dinàmic. És un extensió del llenguatge C. Actualment s'utilitza com a llenguatge principal de programació per Mac OS X, iOs i GNUstep.

 

 

Altres llenguatges de programació molt populars son, per exemple: Java, C y C++, Python, Perl, Ruby, i moltíssims més.

 

 

¿Quin llenguatge de programació aprendre?

Tant si vols programar només per hobby o de forma professional, et mostrem els llenguatges i coneixements més necessaris segons a quina part de la programació et vols dedicar. 

- Programador de Servidors o Back-end: Python, Rubby, PHP, Java o .Net. Coneixements de bases de dades i possiblement d'administració de sistemes.

- Programador de clients o Front-end: HTML, CSS, Javascript.

- Programador mòbil: Objective C o Java (per Android). HTML / CSS per llocs web mòbils.

- Programador 3D o videojocs: C/C++, OpenGL, Animació. 

- Programador d'alt rendimient: C/C++, Java, coneixements en matemàtiques i anàlisi quantitatiu.

 

Ara ja saps que és un llenguatge de programació i per a que s'utilitzen. A Use It som experts programadors, tens algun repte per nosaltres? ¡T'esperem!