portada-lenguajes-programacion

Llenguatges de programació, què són?

21 maig 2018
SOFTWARE
7 min (792 paraules)

HTML, CSS, Javascript, PHP, Kotlin, Swift, Phyton, TypeScript... T'has quedat igual, veritat? Tots aquests noms són llenguatges de programació.

 

LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

Un llenguatge de programació és un llenguatge formal que específica una sèrie d'instruccions perquè una ordinador produeixi diverses classes de dades i accions. És a dir, un llenguatge de programació és bàsicament un sistema de comunicació amb una certa estructura, contingut i ús determinat que serveix per a enviar ordenis a un ordinador.

 

TIPUS DE LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

Ara que ja sabem que és un llenguatge de programació, podem classificar-los en dos grans tipus: de baix nivell i d'alt nivell.

Llenguatge de programació de baix nivell: és aquell en el qual les seves instruccions exerceixen un control directe sobre el maquinari i estan condicionats per l'estructura física dels ordinadors que el suporten. Un exemple de llenguatge de programació de baix nivell és el codi binari.

Llenguatge de programació d'alt nivell: la seva característica principal consisteix en una estructura sintàctica i semàntica llegible, tenint en compte les capacitats cognitives dels éssers humans. Permeten a l'usuari resoldre problemes de manera senzilla i ràpida. Alguns exemples de llenguatges de programació d'alt nivell són: PHP, Python, Perl, Java...

 

ELS MÉS POPULARS

En l'actualitat, hi ha més de 100 llenguatges de programació, que s'utilitzen per a finalitats molt diferents. A continuació veurem alguns dels llenguatges més populars del moment i també els que solem usar en Use It per a programar pàgines web.

ELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ DE L'ABRIL DE 2018 VAN SER JAVA, C I C++ - SEGONS TIOBE INDEX.

 

1#HTML i CSS

HTML significa “HyperText Markup Lenguage” (llenguatge de marques d'hipertext). És un conjunt d'etiquetes que serveixen per a definir el text i altres elements que pots veure en les pàgines web. Aquest llenguatge s'usa, per exemple, per a crear les pàgines web i resulta molt fàcil d'aprendre. D'altra banda, tenim el llenguatge de programació de CSS “Cascading Style *Sheets”, que són fulles que serveixen per a donar estil a les pàgines web com per exemple, el seu color, definir el fons, tipografies, transicions bàsiques... Així doncs, podem considerar que amb HTML creguem l'estructura d'una pàgina web i amb CSS li donem forma.

 

2#JAVASCRIPT

Javascript és un altre llenguatge de programació molt conegut, utilitzat, adaptat i simple. És un tipus de llenguatge l'ús del qual s'aplica a pàgines web per a fer-les més dinàmiques, ja sigui amb petits textos que apareixen i desapareixen, animacions, so o accions que s'activen en fer clic. Aquest llenguatge es basa en els “scripts”, que és un guió d'ordres o instruccions que rep un servidor d'una pàgina web per a llegir el seu codi font.

 

3#PHP

El PHP és un llenguatge de programació similar a l'HTML que serveix fonamentalment per a pàgines web i se sol combinar amb el llenguatge HTML. Amb *PHP pots processar la informació de formularis, generar pàgines amb continguts dinàmics, o enviar i rebre cookies.

 

4#TYPESCRIPT

Aquest és un llenguatge de programació de codi obert desenvolupat per Microsoft i que està definit per a ser un llenguatge orientat a objectes., molt favorable si es tenen projectes grans. TypeScript converteix el seu codi en Javascript comú, també és anomenat Superset de Javascript.

 

5#JAVA

Java és un llenguatge conegut per ser ràpid, segur i fiable, que a més és multiplataforma i orientat a objectes. Estructuralment és un llenguatge que és derivat del C i C++, i que s'empra per paquets. Dins dels paquets es troben les classes, i dins de les classes es troben mètodes, variables, constants, entre altres. Sol utilitzarse per a programes capdavanters com a eines, jocs i aplicacions.

 

6#SWIFT

Aquest llenguatge aquesta orientat també a objectes i basat en missatges, altament dinàmic. És una extensió del llenguatge C.  Actualment s'usa com a llenguatge principal de programació per a Mac US X, iOs i GNUstep.

 

Altres llenguatges de programació molt populars són, per exemple: Java, C i C++, Python, Perl, Ruby, i moltíssims més.

 

QUIN LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ APRENDRE?

Tant si vols programar només per hobby o de manera professional, en Dev/Code/Hack han separat els llenguatges i coneixements més necessaris segons a quina part de la programació et vulguis dedicar.

- Programador de Servidors o Back-end: Python, Rubby, PHP, Java o .Net. Coneixements de bases de dades i possiblement d'administració de sistemes.

- Programador de clients o Front-end: HTML, CSS, Javascript.

- Programador mòbil: Objective C o Java (per a Android). HTML / CSS per a llocs web mòbils.

- Programador 3D o videojocs: C/C++, OpenGL, Animació. 

- Programador d'alt rendiment: C/C++, Java, coneixements en matemàtiques i anàlisi quantitativa.

 

Ara ja saps que és un llenguatge de programació i perquè s'usen. En Use It som experts programadors, Tens algun repte per a nosaltres? T'esperem!