Menu “Hamburger” tendència al 2017

Menu “Hamburger” tendència al 2017

5 d'octubre de 2017

Menu “Hamburger” tendència al 2017

El menú hamburguesa, tendència en el disseny web

 

La manera d'esquematitzar una web i els seus menús ha canviat, buscant sempre poder aprofitar al màxim l'espai de la pantalla. Per això el menú hamburguesa s'ha estandarditzat més enllà de ser una tendència.

 

Perquè s'utilitza el menú hamburguesa?

Actualment totes les webs són responsives, i s'assemblen a les dels dispositius mòbils, com tablets o smartphones. Aquest fet provoca potenciar o maximitzar el disseny i el contingut, buscant que la interacció amb el menú sigui fàcil i intuïtiva.

 

Quin és l'origen del Menú?

Aquesta icona va ser dissenyada per a interfícies de baixa resolució a principis dels 80 (GUI de Xerox Star) per indicar que hi havia algunes opcions no visibles, però va deixar d’utilitzar-se fins que va reaparèixer a finals dels 90 en les interfícies de dispositius mòbils.

Qualsevol dispositiu d'escriptori actual té suficient resolució com per fer innecessari el seu ús, tret que pretenguis replicar la teva interfície en l'escriptori i dispositius mòbils, com fa Google amb Chrome.

 

Quins són els seus avantatges?

Els seus avantatges són clars: pots incloure una gran quantitat d'informació i, al mateix temps, oferir una forma coherent de trobar opcions addicionals. A més, es tracta d'un estàndard de facto, que els usuaris han après a reconèixer i molts frameworks de disseny adaptable ja porten integrada aquesta solució, la qual cosa facilita el desplegament i aquest reconeixement dels usuaris. Clar exemple són les interfícies de les xarxes socials que acostumem a utilitzar (Facebook, twitter, Instagram).

 

Si vols saber més del menú hamburguesa o vols que t'ajudem a fer realitat la teva idea, ja saps on trobar-nos. Explica'ns el teu projecte!