Naming, l'importància del nom

Il·lustració que mostra la paraula Naming escrita amb fitxes del joc Scrabble.

24 de maig de 2018

Naming, l'importància del nom

De petits a tots ens van posar un nom, i ens molesta quan algú no s'enrecorda d'ell, és massa comú o ens criden amb un altre nom. Doncs les marques i empreses els hi passa el mateix, sel's hi ha de posar un nom. Aquest procés es diu Naming i forma part del Branding d'una marca

 

 

Naming, definició

El Naming és, sense cap dubte, un dels factors més importants a tenir en compte a l'hora de constituir i definir una empresa. Podem definir el Naming com el procés, la tècnica o l'art mitjançant el qual una empresa crea el seu nom. Malgrat això, aquest procés no consisteix únicament en triar un nom a l'atzar que cridi l'atenció dels consumidors.

 

 

 “Crear Namings és explicar històries 
curtes que transmetin.” 
 

 

 

El Naming és el cor de l'identitat, és un missatge que representa en el seu interior la personalitat i els valors de la marca, transmetent confiança i suggerint una imatge favorable en la ment dels consumidors. Es a dir, el Naming és la "primera impressió" d'una marca. 

 

 

 

Passos per crear un Naming

Com hem dit, el Naming de l'empresa té un valor representatiu molt important, així doncs es recomanable portar a terme un procés per escollir-lo, i no quedar-nos amb el primer nom que sen's ocurreixi.

1. Definir els principals atributs de marca o producte. ¿Quins son els 5 principals adjectius que defineixen la personalitat de la marca o els atributs del producte?

2. Determinar la promesa de la marca. ¿Quin benefici únic, que sigui significatiu pel públic objetiu, oferirà la marca?

3. Mapejar a la competència. ¿Quins noms agafen? ¿Quins son bons? ¿Com esta responent el públic a ells?

4. Definir la categoria. ¿En quina industria competeix? ¿Quins son els competidors primaris i secundaris? ¿És una compra racional o emocional?

 

 

“En l'últim any, més de 6.500 
marques
van ser registrades 
legalment a Espanya.” 

 

 

5. Pensar en noms i filtrar-los. ¿Com representa el nou nom els atributs o promeses de la marca? ¿Hi ha connotacions o associacions negatives?

6. Enumerar els noms segons la seva categoria. Descriptiu, acrónim, abstracte, suggerent...

7. Avaluar el nom. ¿És exclusiu del mercat? ¿Senzill i memorable? ¿Apropiat? ¿Fàcil de deletrejar i pronunciar? ¿Complicat de recordar o difícil de buscar? ¿Apte pel públic objetiu?

 

 

 

Característiques i principis d'un bon Naming

Existeixen diferents metodes per comprovar si el Naming seleccionat ha de ser l'escollit o no. Hem de fer una selecció i considerar cadascun segons cinc característiques bàsiques:  

- Distintiu. ¿Com es destaca el nom entre la competència?

- Sonoritat. Digues el nom en veu alta. ¿Com sona? ¿Resulta fàcil de dir? ¿És poètic?

- Record. ¿És fàcil de recordar? ¿Quantes vegades tens que escoltar-lo abans de recordar-lo? 

- Expressió. ¿El nom demostra de que tracta la teva marca? ¿S'ajusta a la personalitat de la marca? ¿La representa?

- Apariència. ¿Com es veu la paraula impresa? ¿Es veu tant bè com sona?

 

 

A més a més de les cinc característiques bàsiques, podem definir deu principis o llei bàsiques dels Naming:

1. Coherent. Amb l'arquitectura de marques de la compañía.

2. Història. Transmetre i sintetitzar l'història de la marca.

3. Distintiu, diferenciat i únic. 

4. Atemporal i adaptable. 

5. Evocador i suggerente. Amb els valors de la marca.

6. Notori i fàcil de recordar.

7. Generar credibilitat.

8. Fàcil de llegir i pronunciar.

9. Registrable. Ha d'estar disponible legalment!

10. Evitar possibles associaciones i connotacions.

 

 

 

Jugant amb les paraules

No hi ha només un tipus de Naming, si analitzem els noms de diferents marques i empreses podem veure que existeixen algunes categories o estils, com per exemple:

- Representatius: es converteixen en un altaveu de la proposició expressada per la marca. Per exemple: Toys’R’Us, Baby Erasmus, Easy Jet o Burger King.

- Acrònims: son abreviatures d'un nom descriptiu. Per exemple: IKEA, BMW, H&M o 3M.

- Neologismes: defineixen una paraula nova que apareix en una llengua, o la inclusió d'un significat nou en una ja existent, que es basa en formar una paraula nova a partir de (minim) dos ja existents. Per exemple:  Movistar que és la suma de Movil+Star.

- Directives: Intenten instar al consumidor a que faci algo. Ordenen, exhorten, creen urgencies. Per exemple: Picture It!, Acción contra el hambre o Go Pro.

- Compromisaris: Es comprometen a arribar algun resultat en el futur. Promeses o ofertes. Per exemple: Dove, J’adore, Euphoria, entre altres.

- Expresius: Expresen un estat psicològic o emoció. Per exemple: Kinder Sorpresa, la vaca que ríe o el perfum Amor Amor de Cacharel.

 

 

A Use It som experts en branding, i ens encanta el procés de Naming, que ens permet en una sola paraula transmetre tot el que la teva marca és. ¿T'ajudem a crear l'imatge de la teva? Contacta'ns.