Què és un beacon?

Què és un beacon?

7 de desembre de 2017

Què és un beacon?

Un beacon és un dispositiu de baix consum que emet un senyal broadcast. És a dir, és una forma de transmissió de informació on un node emissor envia informació a una multitud de nodes receptors de manera simultània. Són suficientment petits per fixar-se en una paret o mostradors. Utilitza connexió bluetooth de baix consum (BLE)  per transmetre missatges o avisos directament a un dispositiu mòbil sense necessitat d'una sincronització dels aparells. El senyal és captat per aquests dispositius i es transmet sovint a un servidor al núvol a través d'internet. El servidor del núvol processa la informació i duu a terme una anàlisi més detallada per guiar els comportaments basats en la localització específica del dispositiu mòbil.

A diferència del GPS, els beacons poden ser utilitzats per a la localització exacta dins d'un entorn tancat. Existeixen nombroses aplicacions que treballen amb aquest tipus de tecnologia. 

La seva implementació està present en els sistemes operatius mòbils més recents. Android i iOS ja incorporen aquesta funcionalitat, gràcies al suport de BLE. També Windows 10 té suport pels beacons (protocol iBeacons) gràcies a que aquest pot ser instal·lat en tablets i, fins i tot, en smartphones.

Existeixen diferents beacons al mercat. La majoria d'ells estan alimentats per bateries de botó, que segons l’ús que se’n faci, poden durar varis anys  sense haver de canviar de bateria.