Teamleader, per què ens és tan útil?

Teamleader, per què ens és tan útil?

5 de març de 2018

Teamleader, per què ens és tan útil?

Teamleader és una eina única que integra CRM, facturació i gestió de projectes. Planifiquem i gestionem tots els projectes dels clients podent així mantenir-nos en el termini i dins del pressupost acordat amb el client. Alhora optimitzem el rendiment dels treballadors. També tenim un registre de temps exhaustius de tots els companys ja que podem registrar de forma automàtica o manual totes les hores imputades. L'eina ens facilita un resum del treball realitzat per a un client o projecte i no perdem mai de vista les hores de treball no facturades. 

Unes raons perquè amb Teamleader som més eficients:

CRM Online: Administrem tots els contactes des del mateix lloc, tenim una visió de conjunt clara i establim millors relacions amb els clients.

Calendari: Planifiquem i gestionem les reunions, les tasques i les activitats i les compartim amb els companys. 

Gestió de projectes: Gestionem tots els projectes, respectem els terminis, els pressupostos i afavorim el treball col·laboratiu.

Registre de temps: Fem el seguiment de les hores treballades, millorem la productivitat del equip i el resultat final.

Vendes: Fem un seguiment de tots els clients potencials i millorem el nostre procés de vendes.

Si ens pregunten què és el que volem aconseguir del negoci, segurament diríem: guanyar en eficiència, millorar en xifres, atreure nous clients i fidelitzar als quals ja confien en nosaltres.