portada-proyecto-appunta

Appunta

3 min (388 paraules)
Client
Ajuntament de Lleida
Tipus de projecte
APP
Parlem de
apps
gestión
agenda
servicios

Use It realitza per a l'Ajuntament de Lleida el disseny i desenvolupament de l'aplicació mòbil Appunta. Aquesta app permet als usuaris comunicar incidències i gestionar residus a la ciutat de Lleida.

 

INTRODUCCIÓ

Oferir una canal de comunicació entre usuaris i ajuntament és una pas molt favorable i necessari per a qualsevol ciutat. Saber quines són les preocupacions dels ciutadans, les incidències que ocorren al carrer, facilitar el calendari de recollida de residus i oferir un canal de recollida d'objectes de gran volum millora i afavoreix la relació entre l'ajuntament i els habitants, ia més millora la qualitat de vida a la ciutat.

 

TO I ESTIL

En apps de caràcter públic i desenvolupades per institucions, és molt important generar una identitat visual que relacioni el producte amb la institució. Per això, tenint en compte que el color primari de l'Ajuntament de Lleida és el vermell, es va establir aquest color com a color principal en tota l'app i utilitzant-lo en elements destacats o d'interès, com el header (format per la barra de navegació i l'estatus bar) o botons i links.

Per obtenir una app d'aspecte net, es va generar una iconografia lineal de traçat fi i de color gris fosc sobre un fons blanc. A més es va incloure l'ús de fotografies de bona qualitat per donar-li més vida i color a la interfície.

 

UNA APP A EL SERVEI DEL CIUTADÀ

La principal funció de l'app és la d'ajudar els ciutadans a gestionar millor els residus que generen, i facilitar-los un canal de comunicació d'incidències directe amb l'ajuntament. L'app es va realitzar amb els següents mòduls / funcionalitats: comunicació d'incidències, recollida d'objectes de gran volum, deixalleries, gestió de residus i informació de serveis.

Els mòduls de comunicació d'incidències i recollida d'objectes de gran volum, són formularis que envien sol·licituds directament a l'ajuntament. D'altra banda, els de deixalleries, gestió de residus i informació de serveis, són apartats purament informatius on podem trobar descripcions, localitzacions sobre punts de recollida i informació sobre on va cada tipus de residu.

 

Vols oferir una app d'aquestes característiques als ciutadans de la ciutat?