Empresa de construcció

Logotip Sinohpos Group

Realització del branding i nova web per l’empresa de construcció SINOPHOS.

Realització d’un nou logotip modern i amb estil.

Branding de Sinophos Group
El logotipo
Evolució logotip 1
Evolució logotip 2
Evolució logotip 3

Està basat en la inicial de Sinophos Group. Els edificis simbolitzen l'activitat que l'empresa porta a terme i la forma d'arc significa el llaç comú entre client i projecte. Cada element es mostra per separat però unit entre si, creant una forma comuna. Compta amb una tipografia amb serifa que dota al logotip de serietat i il·lustra l'experiència de l'empresa.

Colores
Passió
Calidesa
Entrega
Bona sort
Proximitat
Or
Qualitat
Luxe
Sol
Llum
Terra
Serenitat
Naturalesa
Descans
Acollidor

Desprès d'un estudi de l'empresa, de la seva activitat i futur, juntament amb un estudi de color, s'ha escollit una paleta cromàtica basada en tres colors que doten al logotip de caràcter i força. Tots els colors tenen un significat important: aportar professionalitat al conjunt de la marca.

Branding de Sinophos Group
Branding de Sinophos Group
macbook
Web

La web corporativa és una web dinàmica, fresca i amb els elements de disseny necessaris per a transmetre tot allò que envolta a l’empresa.

Sinophos Group
Web corporativa

La facilitat d'ús, el disseny minimalista - al costat de la frescor - són detalls a destacar d'aquesta pàgina. La dinàmica d'aquesta és un altre aspecte a destacar, ja que la filosofia del "menys és més" ha guiat el projecte web.

L'únic impossible és allò que no intentes
T'ajudem a intentar-ho?

Sí, vull