La millor opció per al medi ambient

Logotip client: Jorfe

Jorfe és una empresa dedicada a l'assessorament, gestió energètica i d'instal·lacions a nivell integral amb més de 35 anys d'experiència.
En aquest projecte es va dissenyar i programar la web corporativa a mida de l'empresa, tenint molt en compte la seva imatge corporativa, els seus valors i requisits del client, que va estar molt participatiu durant totes les fases del projecte.

Colores
Naturalesa
Equilibri
Vida
Sòlid
Estabilitat
Professionalitat


La paleta de colors de la web està basada en els colors corporatius de l'empresa, el verd i el gris. Aplicant el verd en els elements d'acció com botons, links ... i en elements que es desitjava destacar, com per exemple, icones, gràfiques, imatges ...

Es va emprar un conjunt de tonalitats en gris per acompanyar i suavitzar el verd, i així crear contrast entre aquests colors, els quals es van usar per jerarquitzar i separar informació en un mateix apartat.

macbook
La mejor opción para el medio ambiente

La principal funció que havia de complir la pàgina web era la de presentar els serveis de l'empresa i al seu torn conscienciar de l'ús de les energies renovables i els vehicles elèctrics, entre d'altres opcions que l'empresa ofereix. Per això es van crear subapartats on es va organitzar i va explicar, amb texts i recursos gràfics, la informació específica de cada servei.

 

Mockup Jorfe
Més de 35 anys d'experiència

En aquest projecte també es va destacar l'apartat de "Projectes", ja que no hi ha millor aval per a un futur client a veure els projectes que ha realitzat una empresa, i més tenint les característiques d'aquests. Es va implementar un esquema de filtrat per categories principals en referència als tres serivicos principals que ofereix l'empresa: Energies renovables, vehicles elèctrics i instal·lacions integrals.

 

Descobreix les solucions energètiques que ofereix Jorfe

 

L'únic impossible és allò que no intentes
T'ajudem a intentar-ho?

Sí, vull