2

Ofereix una gran interoperabilitat

Es pot integrar amb l’ERP, la sala d’espera virtual, SMS i/o APP per smartphones.