Tecnologia beacons per a hospitals

L'actiu més important

El bloc quirúrgic és l’actiu més important d’un hospital, optimitzar-lo i treure'n el màxim rendiment és un objectiu capital del nostre sistema sanitari.

No hi ha solució efectiva que permeti als gestors hospitalaris monitoritzar tots els processos i actius d’un hospital a temps real. Per aquest motiu, la nostra empresa ha dissenyat un sistema que permet localitzar els pacients i actius gràcies a sensors que emeten la seva localització.

Bloc quirúrgic: com funciona?

icon-identification

1. Identificació del pacient

Els pacients comptaran amb una polsera identificativa amb un codi de barres que serà entregada pel personal mèdic del centre.

icon-association

2. Associació de la polsera

S’introduirà de forma manual i/o automàtica el codi de la polsera en l’aplicació per associar-la amb el pacient prèviament escanejat.

icon-notis

3. Notificacions a familiars

Mitjançant un codi d’operació que es facilita als familiars, aquests poden seguir l’estat de l’operació i rebre notificacions al produir-se canvis d’estat.

icon-tracking

4. Seguiment de pacientes

Gràcies a la polsera del pacient, es podrà consultar la seva posició en temps real i es guardaran totes les localitzacions i hora.

Indicadores del rendimiento de los quirófanos

¿Por qué nuestro producto es disruptivo?
Porque es un software único y revolucionario en el sector

Es el primer software que dispone de indicadores KPI pensados para mejorar el rendimiento de un bloque quirúrgico. Permite conocer en tiempo real el uso y rendimiento de los quirófanos e instalaciones, y consultar un historial de su uso.

En un futuro, nuestro software incorporará un algoritmo de AI que permitirá proponer una planificación de intervenciones quirúrgicas según todo el big data que se vaya generando.

Gestión, seguimiento y localización de material y personal médico del hospital

Gestión, seguimiento y localización de material y personal médico en todo momento

Gracias al gestor web y un tag asociado a un objeto, podemos localizarlo en el edificio. También se facilita la comunicación entre personal médico ya que se muestra en un mapa su ubicación, hecho que reduce el tiempo de búsqueda o llamadas.

A traves de una app se podrá enviar notificaciones al personal médico y tener un control de los tiempos de procesos:

  • Aviso al personal médico
  • Llegada a la ubicación
  • Automatización de procesos y tareas, como el transporte de pacientes
  • Alertas por zonas

LA REVOLUCIÓ IOT I AI EN EL SECTOR HOSPITALARI: ELS BEACONS

Sistema de proximidad dentro del hospital

El sistema de proximidad nos permite automatizar campañas informativas y cargas de historiales médicos

Gracias al sistema de proximidad de beacons podemos automatizar campañas de notificaciones cada vez que un smartphone se acerque al beacon, como por ejemplo, un mensaje con las actividades en curso o el menú del día.

Con este sistema de proximidad, también podemos automatizar la carga de historiales médicos a los dispositivos de los doctores o enfermeras.

Mapa y punto de información inteligente del hospital en el smartphone de cualquier paciente

Un mapa y punto de información inteligente del hospital, en el smartphone de cualquier paciente y/o visitante

Un paciente o visitante con la app descargada en su smartphone, puede recibir notificaciones automáticas sobre la información de citas médicas y generar una ruta indoor para acceder.

En el caso de producirse una incidencia, tales como retrasos en las consultas, se le mostrarán diversas opciones y posibilidades. Como por ejemplo: cambiar el orden de citas, ir a la zona de espera o bar, donar sangre, etc.

Per què la nostra solució és la més òptima?

1

Solució sòlida i econòmica

Solució per a l’optimització del procés quirúrgic i el seu rendiment.

2

Ofereix una gran interoperabilitat

Es pot integrar amb l’ERP, la sala d’espera virtual, SMS i/o APP per smartphones.

3

Presa de decisions en temps real

Ajuda en la presa de decisions en temps real gràcies a la informació precisa sobre el rendiment de les cirurgies.

4

Millora la seguretat del pacient

El sistema elimina possibles errors d’identificació.

5

Millora la gestió de tasques en el procés.

I es disminueix la càrrega de treball dels professionals davant de l’ordinador.

6

Anàlisi de dades

Millora del procés quirúrgic, permetent la identificació de fonts de retards, temps morts... entre altres dades.

7

Increment global del rendiment quirúrgic

Resultats sorprenents sobre el rendiment dels quiròfans i del seu temps d’ocupació.

T'ho posem fàcil, descarrega’t el nostre PDF informatiu.

DESCARGARnormalInformació beacons hospitals